Ukategorisert

Flere avtaler – årsrapporter 2010

Flere avtaler – årsrapporter 2010

Vi fikk i år også tillit for design og produksjon av årsrapporter til to av regionens største kraftselskap. 

Lofotkraft i Svolvær samt Trollfjordkraft på Stokmarknes har gitt oss i oppdrag og designe og ferdigprodusere disse for dem. Et nøye arbeide som vi setter stor pris på. Til disse leveransene gis det også e-katalog versjon – slik at en lett kan distribuere disse på et svært miljøvennlig vis. 

Her er forsiden til Trollfjordkraft og deres årsrapport;
trollfjord_aarsrapport_2010

Gjennom det sparer selskapene store trykkekostnader og dertil portoutgifter, samtidig som de har en lett tilgang til dokumentet.

Vi takker nok en gang og gleder oss over oppgavene.

GDPR