Avtale med Avinor inngått

Avtale med Avinor inngått

Vi har underskrevet en stor avtale med Avinor for vår displaysystemløsning.

Nylig fikk vi landet en stor avtale med Avinor for salg, distribusjon og leveranse av informasjons og reklameløsning på de fem største kortbane-flyplassene i distrikt Lofoten, Ofoten og Vesterålen. Promo Norge har gjennom de siste tre årene utviklet et nytt produkt som Avinor nå har bestilt til sine fem største kortbaneflyplasser i Narvik, Andenes, Stokmarkens, Svolvær og på Leknes.

Til høyre Barry Ernst Larsen – Distriktssjef Lofoten, Ofoten og Vesterålen og Medierådgiver Jan Ivar Rødli fra Promo Norge

Etter et vellykket pilotprosjekt sammen med Avinor på Stokmarknes lufthavn – Skagen fra oktober 2009 og fram til nå, så har Avinor valgt Promo Norges Displaysystemløsning for disse flyplassene som ny form for digitalisert informasjonsvisning til flere av sine kortbaneflyplasser. Promo Norge er i dag et reklame- og kommunikasjonbyrå med løsninger for informasjonssystemer og publiseringsløsninger også til flere selskaper i samme region. Dette har ledet til en rask vekst og gjort Promo Norge til et velletablert byrå for digital kommunikasjon for næringslivet. Dette var startskuddet vårt til utviklingen av displaysystemløsningen som Avinor nettopp valgte til denne type informasjons og reklamevisning.

Denne regionale løsningen (med mulighet for utvidelser) er i denne omgang valgt på bekostning av en større aktør som tilbød visning på alle Avinors små og mellomstore lufthavner. Displaysystem er et lettdrevet og 100% webbasert infoskjermløsning som har åpnet for en mye mer dynamisk kommunikasjon enn de mer tradisjonelle løsningene som til nå kunne tilbys. Vi så raskt et marked for mer skreddersydde skalérbare løsninger som likegodt fungerer for store nasjonale selskaper som Avinor – som for mindre selskaper her hjemme hos oss. Vi vet viktigheten av å finne nye kontaktpunkt med kundene og har sammen med Avinor og Displaysystem nå skapt en helt ny reklame/informasjonskanal på disse flyplassene. Årlig vil annonsørene og Avinor via disse skjermene kommunisere med opp mot en halv million reisende og besøkende på disse første flyplassene vi og Avinor nå ruller ut denne løsningen på.

Ikke bare infoskjermer

Promo Norge fikk også avtale om å håndtere alt av innsalg, produksjon og kundeoppfølging for reklamebudskap vist på lufthavnene. Vi har allerede opprettet et eget informasjons/salgsnettsted som skal ta hånd om informasjon og salg: www.displaysystem.no. Det er satt et lite tak på antall reklamevisninger pr. flyplass for å sikre maksimal eksponering for de rundt 15 første annonsørene. Hver annonsør vil få full reklamevisning i ett helt år fra kr 16.000,- og oppover. Her åpner det således seg en ny markedskanal for næringslivet lokalt, regionalt og landsdelsmessig.

Oppstart 1. april

Fra og med 1. april 2010 så vil Avinor og vi være oppe med 2-4 storskjermer på samtlige av disse kortbaneflyplassene med blant annet levende nyheter, flyinfo/rutetider i sanntid, sikkerhetsinfo og nå åpner Avinor også for reklamebudskap i full HD i mellom disse faste infobudskapene. Dette er Promo Norge til nå alene om her i landet å levere en slik webbasert komplett løsning på. Avinor har nå fått muligheten til å vise oppdatert informasjon om flytider på samme skjermer som reklamebudskapene rullerer på, noe som de ikke har hatt muligheten til før. Evt endringer i flytider vil umiddelbart rulles ut på skjermene til passasjerene så snart flytårnet får inn informasjonen fra flyene.

Hard konkurranse
Det er ikke lett å konkurrere med store nasjonale og internasjonale leverandører av infoløsninger, men vi har gjort hjemmeleksen vår og visste nøyaktig hvor vi skulle legge inn energien og hva vi kunne gjøre annerledes og smartere. Vi tror nok endel store leverandører av Digital Signage (infoskjermløsninger) ( på Østlandet satte kaffen i halsen da vi dukket opp fra intet og hentet hjem kontrakten med Avinor her nord. Vi så tidlig et stort marked for webbasert skjerminformasjon enten med salgsbudskap eller via en mix av oppdaterte nyheter fra valgfrie nettaviser, eget budskapsbehov og med direkte nyhetsticker i bunn. Vår løsning kan enten administreres 100% av oss på vegne av kundene, eller hvis kundene selv ønsker å legge ut egne budskap på sine skjermer, så får de full tilgang til samme løsning. Alt via nettleseren uten noe krav til vanskelig programvare eller spesielle forkunnskaper.

Kompetanse
Kompetanse innen kommunikasjon, design, integrasjon av ekstern flydata, samt lang erfaring fra å levere brukervennlige webbaserte løsninger har satt et lite selskap her i nord i førersetet for akkurat denne typen informasjon på storskjermer. Nettsider og skjermreklame har i dag tatt helt over for tradisjonelle brosjyrer og plakater og dette er årsaken til at vi nå har utviklet displaysystemløsningen og nå kan levere en så skreddersydd løsning for Avinor.

Vår styrke ligger i mulighetene for selskaper til å gjenbruke informasjon de har fra eksisterende løsninger som fra egen web på egne infoskjermer. På den måten slipper de publiseringsjobben og informasjon presenteres automatisk uten å binde opp kapasitet hos egne ansatte. Avinor får nå en helautomatisk kostnadseffektiv skjermløsning samtidig som de forenkler måten reklame skal presenteres på sine flyplasser. Kundene får oppdaterte nyheter og flyinfo, samt at annonsørene får solgt sine tjenester til beslutningstakerne på regionens flyplasser.

Fakta om Displaysystem.no og Promo Norge:

 • Promo Norge holder til i Svolvær
 • Reklame i full HD-kvalitet
 • Leverer infoskjermløsninger til Leknes, Svolvær, Stokmarknes, Andøya og Narvik flyplass.
 • Oppdatert flyinfo og evt. forsinkelser
 • Nyhetsvisninger i fullskjerm
  Reklamevisninger
 • Webbasert displaysystemløsning
 • Fjernstyring via nettleser/iPhone
 • Integrasjon av info fra bedriftens databaser
 • Plattformuavhengig (Fungerer på Mac, PC eller Linux)
 • Valgfritt antall skjermer (Kunde kan selv velge størrelse/type)
 • Displaysystem.no er en av de svært få løsninger hvor du selv kan redigere egne
budskap/nyheter via internett.
 • Krever kun bredbånd og strøm i lokalet
 • Stabilitet gjennom sikre serverløsninger
 • Kostnadseffektivt (uavhengig skjemantall og gjenbruk av markedsbudskap fra eksempelvis egne oppdaterte nettsteder)
Hopp rett ned til innholdet