Cleanuplofoten.no lansert

Cleanuplofoten.no lansert

Clean Up Lofoten er et regionalt miljøprosjekt som skal øke bevistheten rundt problemene med herreløst avfall, både gjennom lokal forebygging og tilrettelegging for opprydding!  Vi har i samarbeid med LAS Lofoten designet og utarbeidet en mobilvennlig nettløsning, og samtidig vært rådgiver ifm med innsalgsmodell for framtidige miljøpartnere i CUL.

I tillegg har vi utarbeidet pakketering, avtaler og materiell for næringslivets avtaler. Vi støtter også prosjektet med møter rundt innsalg av avtaler samt koordinerer avtaler for partnere. Trykksaker og materiell leveres også. Tiltaket er også en stor del av vårt miljøbeviste arbeide, således gir vi mye gratis bidrag av vår egen arbeidstid, ideer og design som vårt miljø-bidrag, de neste 5 årene.  Se selve nettløsningen deres her: cleanuplofoten.no

Sponsorarbeidet vårt gir her miljøet, naturen og dagens samt kommende generasjoner i Lofoten en utrolig god sjans.

Hopp rett ned til innholdet