KATEGORIER:

KUNDE:

FDVhuset AS gir gjevnlig ut et fagblad som heter FDVmagasinet til hele bransjen innen forvaltning, drift og vedlikehold av eiendomsmassen i landet. Vi designer, produserer og leverer trykkferdig produkt til FDVhuset som selv leverer innholdet i magasinene.

Fullført:

Vår 2020

FDVmagasinet 02-2020

I vår produserte og leverte vi vårutgaven for FDVhusets FDVmagasin. FDVmagasinet er et fagblad for FDV-bransjen som distribueres ut i hele landet.

 

Hopp rett ned til innholdet