Ukategorisert

God webdesign gir stor gevinst

God webdesign gir stor gevinst

Adobe-undersøkelse avdekker stort behov hos norske kunder. – Undersøkelsen avdekker at det er et stort potensial i Norge for å realisere større gevinst fra tilstedeværelsen på nettet, sier Kenny Bogø, ansvarlig for markedsføringen av Adobes webteknologi i Norden.

Undersøkelsen bygger på telefonintervjuer med beslutningstakere i privat og offentlig virksomhet med fra 400 ansatte og oppover. Det er 100 respondenter i hvert av de nordiske landene Norge, Danmark, Finland og Sverige.

– En av faktorene som burde motivere bedrifter til å pusse opp nettstedet, er forventningene til brukerne, sier Bogø.

Det første spørsmålet i undersøkelsen var:
Opplever du at kundenes krav til brukeropplevelse på hjemmesiden har økt?

I Norge svarte 47 prosent «ja, absolutt», mens 34 prosent svarte «ja, til en viss grad». Her framstår norske nettbrukere som langt mer kravstore enn gjennomsnittet i Norden, der de tilsvarende prosentandelene er 25 og 31.

– I Norge tror altså 81 prosent at kundenes krav til hjemmesiden vil øke. I Finland er andelen 61 prosent, i Sverige 43 prosent, i Danmark 37 prosent.

Spørsmål 2 lød:
Tror du at deres kunderelasjoner og kontakter via hjemmesiden kommer til å øke de nærmeste to årene?

I Norge svarte 36 prosent «ja, stor økning», mens 21 prosent svarte «ja, noe økning», 31 prosent «nei, samme som i dag» og 2 prosent «nei, mindre enn i dag». De tilsvarende tallene for gjennomsnittet i Norden er henholdsvis 23 prosent (ja, mye), 32 prosent (ja, noe), 23 prosent (nei, samme) og 2 prosent (nei, mindre). Andelen av både «ja» og «nei» er større i Norge enn i Norden, den primære årsaken ser ut til å være at langt færre svarer «vet ikke» (7 prosent mot 20 prosent).

– Et klart flertall i Norge svarer «ja», sier Bogø. – Dermed skulle to faktorer motivere til å gjøre noe med organisasjonenes hjemmesider: Brukerne forventer en bedring, og man er selv overbevist om at hjemmesiden vil få større betydning.

I et tredje spørsmål sier 79 prosent av de norske respondentene at «Vi har tilstrekkelig kunnskap om nye kommunikasjonsmidler via web til å forstå hvordan vi kan styrke vår virksomhet». På den andre siden er 47 prosent enige i at «Vi burde ligge lengre fremme på web». Bare 15 prosent er enige i at «Jeg er bekymret for at vi skal gå glipp av muligheter som skapes gjennom ny teknologi for kommunikasjon på web». 70 prosent er enige i at «Web er en stadig viktigere kanal for vår kundekommunikasjon», mens 39 prosent er enige i at «Det er viktig at vår hjemmeside og webstrategi er tilpasset for ulike plattformer, for eksempel pc-er, mobiltelefoner og spillkonsoller.»

– Det ligger her en innrømmelse om at man ikke gjør nok, samtidig som de fleste erklærer at de mangler verken vilje eller evne. I Adobe tolker vi dette som et salgspotensial, fordi vi kan argumentere med at våre verktøy er på høyde med deres kompetanse, og kan bidra til at de får realisert potensialet i sine tekniske ferdigheter.

Spørsmålene rundt hva man mener er en god hjemmeside vakt ukontroversielle svar. 85 til 100 prosent er enige i at hjemmesider bør tilby interaktivitet, kort nedlastningstid, tiltalende design, enkel navigasjon, og at de skal være oppdaterte.

Adobe fikk også Wecall til å stille spørsmål rundt hvordan bedriftene forholder seg til lavkonjunkturen. Her skiller norske respondenter seg ut på to viktige felt: 49 prosent (mot 39 prosent for hele Norden) mener det «i en lavkonjunktur er enda viktigere for vår konkurransekraft å ligge i forkant med tekniske løsninger i møtet med våre kunder». 74 prosent (mot 42 prosent for hele Norden) sier at «ved lavkonjunkturer satser vi på å gå gjennom våre rutiner og investere i nye program etter behov».

– Vi tolker dette dit hen at man i Norge vil være svært tilbøyelige til å satse på å piffe opp nettsteder med mulighetene som mer moderne teknologi byr på. Samtidig konstaterer vi at nesten alle hjemmesider i praksis utnytter tradisjonell webteknologi og ikke har utviklet seg særlig i forhold til det som var gjengs på 1990-tallet.

Bogø markerer samtidig en viss avstand til forsøkene som også ble gjort på 1990-tallet på å erstatte i og for seg oversiktlige og greie nettsteder og nettbutikker med overlesset «virtuell virkelighet».

– Det vi forteller bedrifter, er at de må gjøre nettstedet til et lettilgjengelig og tiltrekkende sted for samspill med kundene. Nettstedet må være lett å bruke, det bør kunne gjøres gjenstand for personlig tilpasning, og det må framfor alt reagere raskt på alle forespørsler. Det må vises større gehør for hvordan kunder liker å finne fram.

Bogø peker på det negative ved kataloger som er gjort tilgjengelige med utgangspunkt i hvordan butikken vil presentere seg, i stedet for å prøve å sette seg inn i kundens situasjon, se butikken fra kundens side og legge opp tjenestene etter det. Som eksempel på noen som har brukt Adobe AIR til å fornye et nettsted, viser han til nettbutikken Allurent.

– Man får en opplevelse nærmere det man får i en fysisk butikk, og man frir seg fra begrensningene som ligger i et «content management» system.

Avanserte grensesnitt for klesbutikker gjør det for eksempel mulig å sortere varer per farge, helt enkelt ved å trekke en valgt farge fra en palett over et område med varer.

Ref: Digi.no og Eirik Rossen

GDPR

Google Analytics

Vi benytter analyseverktøyet Google Analytics for å studere trafikk, bruksmønstre og trender på dette nettstedet. Dataene som samles inn brukes for å optimalisere brukeropplevelsen og tilpasse innholdet på nettsiden. I henhold til Googles retningslinjer for bruk av Google Analytics samles det ikke inn personlig informasjon om deg som bruker. Dataene som samles inn lagres på Googles servere.

 

Google Tag Manager

Håndterer sporingskoder og refererer til sporingsoppsett og tracking til 3.partsløsninger som Universal Analytics (Google Analytics). Alt av sporingskoder kjøres og håndteres via Google Tag Manager

Hva lagres: Dine bevegelser på displaysystem.no. All data er anonymisert og vi lagrer ingen sensitiv informasjon. Brukes til optimalisering av nettsiden og tjenester.

 

Hotjar

Anonyme data om dine bevegelser og interaksjon med lofotkraft.no. For å hjelpe oss å forstå hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt, registrerer Hotjar besøkendes økter. Hotjar-skriptet er en websocket-tilkobling som sender følgende informasjon til Hotjar-serverne:

- HTML-endringer som skjer mens den besøkende bruker sidene dine

- Musbevegelser

- Museklikk

- Scrolle-bevegelser

- Tastetrykk for hvit-listede handlinger

- Statistikk for om visningsstørrelsen for nettleser endres

Hver hendelse som spores, lagres i Hotjars sky-database ved hjelp av et tidsstempel som senere brukes til å spille av hendelsene i sekvensiell rekkefølge. Hotjar-skriptet sporer besøkende når de besøker forskjellige sider ved hjelp av en første-parti "cookie", slik at man kan spille av hele sesjonen i et enkelt opptak. Ingen sensitive informasjon eller brukerinformasjon hentes eller lagres.