Holdahl Maskin og Transport i ny profil

Vi gratulerer Holdahl Maskin og Transport med ny logo, grafisk profil og nettløsning. Vi har i tillegg også levert visualiseringer for hvordan den nye profilen ivaretas på maskinparken, yrkesklær, firmabiler og trykksaker.

GDPR