LIAF kart til Dronningen

Kart til Dronning Sonja i forbindelse med åpningen av LIAF under Lofast-feiringen.

GDPR