Logo til Kabelvåg Paradetropp

Promo Norge fikk i oppdrag å utvikle en ny logo for nyoppstartede Kabelvåg Paradetropp.

GDPR