KATEGORIER:

Visualisering av vannstand

Vi fikk i oppdrag fra Lofotkraft Produksjon AS å utvikle en automatisk visualisering på nett for vannstand, lufttemperatur og vindretning. Her utviklet vi et automatisk system som med faste intervaler henter XML-filen som Hidacs laster opp til lofotkraft.no.

Denne filen blir omgjort og verdier satt inn i en database som så visualiseres i en interaktiv tabell på nettsidene for hvert enkelt kraftmagasin.

 

Hopp rett ned til innholdet