KATEGORIER:

KUNDE:

Marint miljø er et nasjonalt og internasjonalt kunnskaps- og kompetansesenter for oljevern og marin forsøpling. Senterets samfunnsoppdrag er å være et nasjonalt kunnskapsnav og bidra til teknologiutvikling og formidle kunnskap. Senter for oljevern og marint miljø ligger i Svolvær i 2. etg i Råfisklagets bygning.

Fullført:

Juli 2020

Frosting av alle møterom for Marint miljø

Miljødirektorates avdeling i Svolvær Marit miljø, ønsket en litt annerledes frosting for å hindre direkte innsyn i deres møte- og arbeidsrom. Vi tok utfordringen og kom opp med en løsning kunden ble veldig fornøyd med. Vi takker for oppdraget og tilliten.

Hopp rett ned til innholdet