Røkenes Maskin

Oppdraget begynte med rådgivning rundt logonavn og webadresse. Vi anbefalte kunden å endre selskapsnavn fra RM Sortland til Røkenes Maskin. I oppdraget utviklet vi en helt ny grafisk profil for kunden med ny logo, farger, fonter, design element og kommunikasjonsplattform på web.

Websiden er responsiv og mobilvennlig og løfter fram tjenestene til selskapet i ny drakt. Nettsiden åpner nå også opp for at kundene kan gjøre raske prishenvendelser og avlaster dermed kundemottaket.

Vi takker for tilliten og oppdraget.

GDPR