Skiltplan/visualis. Esso Regionsenter Andenes

Skiltplan/visualis. Esso Regionsenter Andenes

Vi fikk oppdraget og leverte nettopp en ferdig skiltplan/visualisering for Esso Regionsenter Minol sin drivstoffstasjon på Andenes.

Oppdraget gikk ut på og visualisere for deres samarbeidspartner Andenes Taxi samt berørte huseiere hvordan skiltingen vill bli samt skaffe de nødvendige tillatelser. I tillegg ble folier og skilter bestilt etter samlet godkjenning.

Vi takker også Andøy Taxi for god oppfølgning og hjelp fra deres side. Legger ved noen små bilder fra ferdig resultat her: 

Oppdraget er nå utført og resultatet ble bra iflg alle parter. Vi takker Esso Regionsenter Minol for tilliten og oppdraget, samt til vår gode samarbeidspartner på skilt/-folieleveransen Trykkmann AS, Stokmarknes

Hopp rett ned til innholdet