TryggereSammen.no

Denne nettsiden byr på informasjon om hvordan bøndene sammen skal møte risiko- og sårbarhetsbildet – fortalt av mennesker som har stått i krisehendelser. Norges Bondelag har initiert prosjektet for å motivere medlemmene i de 540 lokallagene og deres lokale nettverk til å samle og dele kunnskap om hvordan de blir tryggere sammen.

Oppdaget fikk vi av kommunikasjonshuset Visualdays.no i Oslo og bestod av logo og profil, mobilvennlig nettside samt PowerPoint presentasjoner. Vi takker for tilliten og oppdraget.

 

www.tryggeresammen.no

 

leveranse-til-tryggeresammen 

GDPR